Kleinschalig

Komt uw kind niet aan het zelfstandig maken van huiswerk toe? Heeft uw kind net dat ene zetje nodig om goede schoolresultaten te halen?

Vindt uw zoon of dochter het moeilijk om zich thuis te concentreren? STUDDIES geeft leerlingen in kleine groepen en in een huiselijke sfeer precies die professionele begeleiding die nodig is om hun schoolresultaten te verbeteren.

Onze filosofie

STUDDIES vindt het belangrijk dat kinderen goede schoolresultaten behalen, maar óók dat zij lekker in hun vel zitten.

Daarom begeleiden wij leerlingen in kleine groepen zodat wij hen de aandacht kunnen geven die zij nodig hebben. Zó leren wij hen om goed te plannen en zelfstandig en gestructureerd huiswerk te maken.

Gratis intakegesprek!

Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Patricia Vroomen: 06-52341011

Wij starten de begeleiding met een vrijblijvend intakegesprek waar we gezamenlijk met de ouder(s) en de leerling de doelen opstellen. We maken voor iedere leerling een persoonlijk plan van aanpak.

Kennis maken?

Wil je eerst een week meelopen bij STUDDIES om te kijken of huiswerkbegeleiding iets voor jou is? Dat kan! Na het maken van een afspraak kun je in die week twee middagen gratis huiswerk komen maken.

 Gratis meeloopweek
 Instagram
 Facebook
 Twitter
 Contact

OVER STUDDIES

Over STUDDIES 

Als huiswerkbegeleider voor  jongeren met een taalachterstand maakte ik kennis met het werken met kinderen die met hulp vanuit een achterstandspositie omhoog probeerden te krabbelen. Later, als docent geschiedenis in het voortgezet onderwijs hield ik me steeds vaker bezig met leerlingen die om een of andere reden tussen wal en het schip waren gevallen. In mijn opleiding voor coaching vond ik de juiste tools om mensen te begeleiden en te helpen.

In STUDDIES Huiswerk & Coaching komt al deze ervaring samen. Ik help kinderen een succeservaring op te doen waar zij de rest van hun school- en later studietijd op kunnen voortbouwen.

Humor is een belangrijk middel om contact met de leerling te maken en het creëert een luchtige en gezellige sfeer die ik belangrijk vind. Niet alleen om prettig te werken maar ook om een goede relatie met de leerling te creëren.

BEGELEIDING

Basisschoolbegeleiding

Heeft u kind een achterstand in rekenen en/of taal dan geven wij leerlingen uit het basisonderwijs een extra steuntje in de rug door hen bij te spijkeren met rekenen en taal.

De stof wordt samen met een van onze pedagogen nog eens rustig doorgenomen net zolang tot het kind het begrijpt en de stof zelf toe kan passen. Als het nodig is, krijgen ze extra oefenstof mee naar huis. Vaak krijgen leerlingen een groter zelfvertrouwen wanneer blijkt dat ze de stof na een tijdje begrijpen.

Huiswerkbegeleiding

Persoonlijke aandacht voor de leerlingen staat bij STUDDIES centraal en daarom zorgen wij ervoor dat leerlingen in een warme huiselijke omgeving en in een prettige werksfeer huiswerk maken.

Onder begeleiding van een studiecoach maken we iedere middag een planning voor het huiswerk, de so’s en de toetsen van de komende week. Daarnaast komen vaardigheden als plannen en structureren tijdens de begeleiding aan bod. Toetsen en so’s worden tijdig overhoord zodat er voldoende tijd over is om de stof te kunnen beheersen.

Studdies buddie

Sommige kinderen hebben niet voldoende steun aan huiswerkbegeleiding in groepsverband. Wanneer deze onvoldoende resultaat biedt, kan er worden gekozen voor een individuele, intensieve en heel persoonlijke begeleiding.

Daarnaast zijn er ook leerlingen die vakinhoudelijk weinig problemen hebben maar juist vastlopen bij het plannen en organiseren van het huiswerk en niet zo goed weten hoe ze dat moeten aanpakken. Individuele begeleiding is voor hen een uitkomst en levert veelal goede resultaten op.

Bijles

Soms is er, eventueel naast de huiswerkbegeleiding, behoefte aan intensieve vakinhoudelijke begeleiding. STUDDIES biedt bijles voor alle vakken op elk niveau.

De bijlessen kunnen gericht zijn op het extra uitleg geven van moeilijke onderdelen, het bijhouden van de lesstof of het voorbereiden van een toets of een combinatie hiervan.

TARIEVEN

Basisschoolbegeleiding

STUDDIES rekenen&taal
€ 35/ per uur*

STUDDIES rekenen&taal
€ 135/ maand*


 

Voortgezet onderwijs

2x STUDDIES&Huiswerk
€ 225/ maand*

3x STUDDIES&Huiswerk
€ 295/ maand*

4x STUDDIES&Huiswerk
€ 325/ maand*

5x STUDDIES&Huiswerk
€ 350/ maand*

10 strippenkaart
€ 230/ 10 keer begeleiding

Bijles

STUDDIES&BIJLES
€ 34/ uur

STUDDIES&BIJLES
€ 32/ uur***

STUDDIES&BIJLES 10 strippenkaart
€ 320/ 10 bijlessen van 1 uur

STUDDIES&BIJLES 10 strippenkaart
€ 290/ 10 bijlessen van 1 uur***

 

 

 

 

 

STUDDIES Buddie

STUDDIES BUDDIE individuele coaching vanaf STUDDIES&HUISWERK 2x
€ 36/ uur

STUDDIES BUDDIE individuele coaching (zonder huiswerkabonnement)
€ 39/ uur

STUDDIES brugklastraining individueel
€ 36/ uur

*De tarieven gelden per kalendermaand en zijn inclusief oudergesprekken op STUDDIES, eindgesprek, administratiekosten en het gebruik van het leerlingvolgsysteem. Het inschrijfgeld bedraagt € 25,00
**De officiële schoolvakanties (uitgezonderd de zomervakantie) en de nationale feestdagen zijn in het tarief doorberekend. Twee keer huiswerkbegeleiding is alleen mogelijk in de afbouwfase of i.c.m. bijles
*** Voor de strippenkaart STUDDIES leerling geldt: als de leerling minimaal twee dagen huiswerkbegeleiding volgt op Studdies. 

 

CONTACT

BEZOEK STUDDIES

STUUR STUDDIES EEN BERICHT


STUDDIES Huiswerkbegeleiding en coaching
Almastraat 14
8601 EW
Sneek


Tel: (+31) 652341011


Email: info@studdies.nl

Openingstijden:

Maandag
13.15 – 19.00

Dinsdag
13.15 – 19.00

Woensdag
13.15 – 19.00

Donderdag
13.15 – 19.00

Vrijdag
13.15 – 19.00

Zondag
11.00 – 14.30*

* In drukke perioden (zoals voor een proefwerkweek) en bij voldoende belangstelling gaat Studdies ook open op zondag.

Studdies is bij voldoende belangstelling tijdens de schoolvakanties geopend. Op nationale feestdagen zijn wij gesloten.

 

 

 

VOLG STUDDIES

Aanmelden meeloopweekInschrijven StuddiesVrijblijvend gesprek

Naam*

Email*

Telefoonnummer*

Boodschap*